فرشید سلمانپور

عناوین و افتخارات

  • دو دوره قهرمان نجات غریق خاور میانه
  • ۲ قهرمانی استان به عنوان مربی نجات غریق تیم سنگاچین
  • مربی رکوردهای جهانی
  • او موفق شد یک قایق یک تنی را به مساحت ۵کیلومتر با شنا در مدت زمان دو ساعت و بیست دقیقه جا به جا کرده و رکورد جهان در این مورد را ثبت کند، البته قرار بود این مسافت ۱۰ کیلومتر باشد که بعد از ثبت رکورد دوستانش مانع از ادامه مسیر شدند و خودش معتقد است که در موقعیت مناسب این رکورد را نیز افزایش خواهد داد.
  • دومین رکورد وی طی کردن مسافت چابکسر تا آستارا توسط قایق بادبانی است، لازم به ذکر است که ایستادن روی تخته قایق بادبانی و حفظ تعادل نیاز به ۷ یا۸ ماه آموزش دارد، با این شرایط بنده شش روز و روزی هفت ساعت روی این تخته در حرکت بودم، و موفق شدم رکورد جهان را ثبت کنم.
  • رکورد سوم را با دستگاه “آرگومتر” ثبت کرد، این دستگاه شبیه ساز قایقرانی (روئینگ) می باشد که ملی پوشان این رشته این دستگاه را به نام دستگاه مرگ می شناسند، و او موفق شد در مدت زمان پنج ساعت و بیست و پنج دقیقه و بیست و دو ثانیه ۹۵۰۰ حرکت را ثبت کند و چهار دوربین این رکورد را ضبط کردند تا برای ثبت در کتاب گینس از تصاویر استفاده کند.

مربیگری

  • اولین مربی تیم ملی بادبانی ایران بوده است
  • وی به عنوان مربی با تیم روئینگ نیز کار کرده
  • در سال ۸۳ باشگاه سنگاچین را تاسیس کرده و موفقیتهایی را در این باشگاه کسب کرده است . 
  • نجات غریق تیم ملی در مسابقات خاورمیانه
/ 1 نظر / 35 بازدید