اخبار محل

از هم محلیای عزیز تقاضا دارم خبر ازدواج ..مراسم ختم..خبر درگذشت یا حتی پیام تسلیت یا تبریک خودتان را برای مراسمات  و یا هرگونه خبر با موضوع سنگاچین را در قسمت نظرات این بخش برای ما بفرستید تا در این قسمت استفاده کنیم.

/ 0 نظر / 27 بازدید