# شهید_عبدالعزیز_یوسفی

ناستولوژی دهه 60

    اسامی افراد ایستاده از راست:مجید جباری-کریم رئوفی-علی توکلی-زهیر فکوری سعیدغفاری-معلم-حمید دلشاد-سینا نجفی-هادی صراف-اصغرکشاورز   ردیف دوم:نعیم صفرزاد-محمود ساجدی-حسین ویاستار-محمد رئوفی-حسن غضنفری-یکتا ردیف ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 51 بازدید